Wypalenie – wróg czy przyjaciel? Wpływ zjawiska wypalenia na osiąganie celów.

Witam Was serdecznie po okresie urlopowym. Ostatni miesiąc dla mnie zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym był bardzo ciężki. Nieustannie pojawiające się kłopoty nie wpływały pozytywnie na postrzeganie rzeczywistości. Zacieranie świata wokół mnie otaczającego więcej przynosiło szkody niż pożytku. Brak skupienia, koncentracji w sprawach kluczowych miał realny wpływ na rozwój i postrzeganie celu do jakiego dążę.

Czytaj dalej Wypalenie – wróg czy przyjaciel? Wpływ zjawiska wypalenia na osiąganie celów.

Jak widzi Cię pracownik? Jak być dobrym szefem cz.II.

Z początkiem kwietnia pisałem artykuł dotyczący cech jakimi powinien kierować się dobry Szef. Dzisiaj zastanowi się jak widzi Nas pracownik. jak odbiera Nasze zachowania. Jak poprzez wysyłane komunikaty kształtujemy Nasz szacunek w oczach pracownika, a jak zyskujemy dezaprobatę. To bardzo ważne jak widzi Nas zespół. Od tego zależy efektywność, skuteczność osiągania zamierzonych celów. Nie bez znaczenia ma tu również efekt „podatnego gruntu” na jaki padają informacje jakie przekazujemy pracownikom. Wzburzenie silnego stresu wsród pracownika nie przysporzy nam osiągnięcia długofalowego zamierzonego celu, a jedynie pozwoli osiągnąć nam krótkotrwały efekt.

Czytaj dalej Jak widzi Cię pracownik? Jak być dobrym szefem cz.II.

Być dobrym szefem!

Grecki pisarz i historyk Plutarch mawiał:

„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.”

Jak rozumiemy słowa Pluracha? Co one znaczą? Otóż, Umysł każdego człowieka nie potrzebuje tylko wiedzy, wiadomości, oraz masy informacji. Dla Nas ważna jest motywacja, wpływ na inicjowanie działań. Czy słowa Plutarcha mają przełożenie na rolę współczesnego Szefa? Mają, gdyż skuteczne zarządzania Zespołem to pełne zaangażowanie kadry kierowniczej w procesy motywacyjne pracowników. I mówimy tutaj nie tylko o motywacji do samej pracy, ale motywacji również w kontekście kształtowania probezpiecznych postaw. Czytaj dalej Być dobrym szefem!

Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo pracy? – koniecznością czy misją firmy? Sam zdecyduj czym jest… ja postaram się w tym pomóc.

Bezpieczeństwo pracy to wymóg prawny, czy wartość ideologiczna? To jedno, czy drugie? A może jest to zarówno obowiązek jak i wartość ideowa? Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo pracy? Dla Ciebie Pracodawco, oraz dla Ciebie Pracowniku.

To co tu znajdziesz jest nie tylko wiedzą prawną, ale również tym co dla mnie jest czymś więcej…tym czym jest ludzkie życie…tym dla czego warto żyć…jest moim przeżyciem, moim przemyśleniem. Jest wartością, która inspiruje, która napełnia każde serce radością…jest ludzkim życiem, uśmiechem najbliższych.

Czytaj dalej Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo pracy? – koniecznością czy misją firmy? Sam zdecyduj czym jest… ja postaram się w tym pomóc.

Jesteśmy tylko ludźmi – wartością najdroższą.

Nieść pomoc,

Chwałą jest mieć siłę, i uparcie dążyć wyznaczoną ścieżką. Być tam gdzie możesz pomagać sobie oraz innym. Wspierać ludzi i szczytne inicjatywy. Chodząc po kanonadach zawiłości życia dążyć do miejsc, do których mało kto się zapuszcza. Robić rzeczy, których mało kto się podejmie. Po co? Bo warto?

Czytaj dalej Jesteśmy tylko ludźmi – wartością najdroższą.