Stanowisko pracy pilarza. Jakie wymagania stawiane są w kontekście stosowanych środków ochrony indywidualnej.

Prace wykonywane podczas wycinki drzew, okrzesywania czy obcinania gałęzi jakie wykonują osoby zatrudnione na stanowisku pilarza generują dla niego samego wiele zagrożeń wynikających z obsługiwanej piły spalinowej jak i obrabianego drzewa.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, w myśl art. 237[6] pracodawca zobowiązany jest do wyposażenia pracownika w nieodpłatne środki ochrony indywidualnej. Celem ich jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem czynników środowiska zewnętrznego. Pracodawca w myśl obowiązujących przepisów zobowiązany jest poinformować jak pracownik ma korzystać z przydzielonych środków ochrony indywidualnej.

W świetle art. 237[7] Kodeksu Pracy pracodawca ma dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu, znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Pracodawca w art. 237[9] Kodeksu Pracy nie może dopuścić do pracownika bez wyposażenia go w środki ochrony indywidualne oraz odzież i obuwie robocze. Ważne jest również aby poszczególne asortymenty chroniące, czy zabezpieczające pracownika posiadały stosowne właściwości ochronne. Właściwości ochronne dostosowane mają być do rodzaju, charaktery oraz zagrożeń na jakie narażony jest pracownik. Pracodawca również w myśl zapisów Kodeksy Pracy zobowiązany jest do zapewnienia prania oraz konserwacji odzieży jaką przeznacz pracownikowi.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm. określenia jakie środki ochrony indywidualne winny być stosowane do danego rodzaju zagrożeń. Pracodawca zgodnie przytoczonym powyżej załącznikiem nr 2 powinien przydzielić dany rodzaj środków do danego rodzaju zagrożenia.

Na stanowisku pracy Pilarza, prowadzącego prace związane z m.in. wycinką drzew najczęściej występującymi zagrożenia są: uderzenie, przygniecenie przez ścinane drzewo oraz urazy mechaniczne związane m.in. z obsługą piły spalinowej, takie jak m.in. zranienia, przecięcia, przekłucia, otarcia. Nie możemy również zapomnieć o zagrożeniach związanych z narażeniem na hałas powodowany obsługiwaną piła spalinową oraz zagrożenia uraz oczu pochodzące z wiór drzewnych powstałych z prowadzonego procesy ścinania drzewa.

Uwzględniając wyżej wymienione zagrożenia oraz mając na względzie załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 2003 roku pilarz winien być wyposażony w odzież ochronną, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualne.

Odzież ochronna zabezpieczać ma pracownika przed zagrożeniami związanymi z ew. otarciem, zadrapaniem. Zabezpieczać ma również pracownika przez potencjalnym zagrożeniem związanym z przecięciem się pracownika przez łańcuch pilarki spalinowej. Ważne jest aby odzież w jaką wyposażony jest pracownik spełniała wymagania klasy 1,2 lub 3 w zależności wielkości obrotowej łańcucha pilarki. Oznaczenie klasy odnosi się do wielkości obrotowej łańcucha. Im wyższa klasa ochronna tym zabezpiecza pracownika przed ew. przecięciem przez łańcuch o wyższej sile obrotowej. Siła obrotowa z jaką obraca się łańcuch uzależniona jest natomiast od długości prowadnicy, wielkości zębatki prowadzącej jak i prędkości obrotowej silnika.

Pracownika należy wyposażyć w pełną (okrywającą całe ciało) kurtkę, spodnie, kurtkę przeciwdeszczową oraz obuwie.

Do środków ochrony indywidualne w jakie musimy wyposażyć pracownika należą jeszcze środku ochrony twarzy, w tym przyłbice z siatki, ochronniki słuchu (dobrane nauszniki), rękawice ochronne przeciwpoślizgowe, rękawice przeciwwibracyjne. Obuwie w jakie wyposażony jest pracownik ma zapewnić zabezpieczenie przed ew. poślizgnięciem, powinno być wyposażone w ochronę palców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *