Prawdziwe oblicze IBWR-ki…

Na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Infastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek opracować instrukcję bezpiecznego wykonania robót oraz zapoznać z jej treścią inne osoby. Każdy wykonawca przygotowując wspomniany dokument określa jakie będzie prowadził prace, jakie będą występowały podczas ich prowadzenia zagrożenia, oraz jakie środki profilaktyczne mają być podjęte celem zmniejszenia zagrożenia na jakie narażony jest pracownika. Wspomniany dokument przygotowywany jest przed przystąpieniem do wykonywania określonych czynności. Z jego treścią zapoznani mają być wszyscy pracownicy wykonujące określone pracy jakich zakres obejmuje treść dokumentu.

Czytaj dalej Prawdziwe oblicze IBWR-ki…

Kontr…ole

Moi drodzy. Dzisiaj może trochę kontrowersyjnie. Chciałem trochę poruszyć temat związany z prowadzeniem kontroli w zakładach pracy. Kontrole o jakich mowa z mocy obowiązujących przepisów są po to aby, mówiąc wprost dbać o zapewnienie spójności pomiędzy stanem obowiązującym w zakładzie pracy, a obowiązującymi przepisami.

Czytaj dalej Kontr…ole

Wypalenie – wróg czy przyjaciel? Wpływ zjawiska wypalenia na osiąganie celów.

Witam Was serdecznie po okresie urlopowym. Ostatni miesiąc dla mnie zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym był bardzo ciężki. Nieustannie pojawiające się kłopoty nie wpływały pozytywnie na postrzeganie rzeczywistości. Zacieranie świata wokół mnie otaczającego więcej przynosiło szkody niż pożytku. Brak skupienia, koncentracji w sprawach kluczowych miał realny wpływ na rozwój i postrzeganie celu do jakiego dążę.

Czytaj dalej Wypalenie – wróg czy przyjaciel? Wpływ zjawiska wypalenia na osiąganie celów.

Okulary korygujące wzrok dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. Czy pracownikowi zwrot zakupu przysługuje.

Witam Was bardzo serdecznie po okresie krótkiej przerwy wynikającej z braku mojej dyspozycji zawodowej. Obiecuję zrekompensować brak pojawiających się artykułów. Na początek bardzo ciekawy artykuł dotyczący możliwości otrzymania przez pracownika zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok. Nic nie byłoby w tym dziwnego gdyby nie fakt, że pracownik zatrudniony był na stanowisku robotniczym.

Czytaj dalej Okulary korygujące wzrok dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. Czy pracownikowi zwrot zakupu przysługuje.

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w orzecznictwa sądowego. 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 3 grudnia 2015 roku., IIIAPa 11/15, LEX nr 2062040 stwierdził, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:

  • wskazanie na zagrożenia występujące na stanowisku pracy
  • zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Czytaj dalej Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w orzecznictwa sądowego. 

Jak widzi Cię pracownik? Jak być dobrym szefem cz.II.

Z początkiem kwietnia pisałem artykuł dotyczący cech jakimi powinien kierować się dobry Szef. Dzisiaj zastanowi się jak widzi Nas pracownik. jak odbiera Nasze zachowania. Jak poprzez wysyłane komunikaty kształtujemy Nasz szacunek w oczach pracownika, a jak zyskujemy dezaprobatę. To bardzo ważne jak widzi Nas zespół. Od tego zależy efektywność, skuteczność osiągania zamierzonych celów. Nie bez znaczenia ma tu również efekt „podatnego gruntu” na jaki padają informacje jakie przekazujemy pracownikom. Wzburzenie silnego stresu wsród pracownika nie przysporzy nam osiągnięcia długofalowego zamierzonego celu, a jedynie pozwoli osiągnąć nam krótkotrwały efekt.

Czytaj dalej Jak widzi Cię pracownik? Jak być dobrym szefem cz.II.

W co wyposażyć pilarza. Jak wymagania są stawiane dla odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

Pod koniec kwietnia, dokładnie 24 kwietnia pisałem o wymaganiach jakie są stawiane w kontekście organizacji pracy pilarza. W ostatnim czasie podczas mojej aktywności zawodowej powstało sporo kontrowersji co do doboru stosowanej odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania obowiązków zawodowych na stanowisku pilarza. W związku z tym postanowiłem się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami w tym zakresie.

Czytaj dalej W co wyposażyć pilarza. Jak wymagania są stawiane dla odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

Od dzisiaj zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.  Istotną różnicą jest fakt, że rozporządzenie odnosi się do kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, a jak do tej pory wszystkich kobiet.  Czytaj dalej