Transport ręczny – nowe zmiany. Zmiana z dniem 1 maja 2017 rok.

Od 1 maja 2017 roku zaczęła obowiązywać nowa zmiana Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. z 2017r nr 0 poz.854.

Do najważniejszych zmian jakie zostały wprowadzone w nowym akcie prawnym jest:

Maksymalnej wysokości ponoszonego wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym w tym podnoszeniem, przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać: dla kobiet 5000kJ, prze pracy dorywczej natomiast 20kJ/min. Dla mężczyzn natomiast 8400 kJ, przy pracy dorywczej 30kJ/min.

W obszarze ręcznego przemieszczania ładunków zmiany dotyczyły:

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

1)  dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

2)  dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

1)  dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,

2)  dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa ładunku nie może przekraczać:

1)  dla kobiet – 12 kg

2)  dla mężczyzn – 30 kg

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, gdzie kąt nachylenia nie przekracza 30stop., a wysokość przekracza 4 metry:

1)  dla kobiet – 12 kg

2)  dla mężczyzn – 30 kg

jeżeli natomiast kąt nachylenia przekracza 30stop.:

1)  dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

2)  dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża nie może przekraczać wartości:

1)  przy pchaniu – 300N dla mężczyzn i 120N dla kobiet

2)  przy ciągnięciu – 250N dla mężczyzn i 100N dla kobiet

Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń nie mogą przekraczać:

LP

Sposób  obsługi

mężczyźni praca stała

mężczyźni praca dorywcza

kobiety

praca stała

kobiety

praca dorywcza

1

obsługa oburęczna

120N

250N

50N

100N

2

obsługa jednoręczna

50N

120N

20N

50N

3

obsługa nożna

300N

500N

120N

200N

Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów okrągłych pod warunkiem zachowania wartości:

1) masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni nie może przekraczać 200kg na jednego mężczyznę i 80kg na jedną kobietę

2) masa ręcznie wtaczanych przedmiotów po pochylni nie może przekraczać 50kg na jednego mężczyzną i 20kg na jedną kobietę

Przenoszenie przedmiotów o długości przekraczającej 4m oraz o masie pow. 30kg dla mężczyzn i 20kg dla kobiet, powinno się odbywać zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przepadała masa nieprzekraczająca:

1) przy pracy stałej – 25kg dla mężczyzn i 10kg dla kobiet

2) przy pracy dorywczej – 42kg dla mężczyzn i 17kg dla kobiet

Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika do zapoczątkowania ruchu nie może przekraczać:

1) przy pchani 250N dla mężczyzn i 100N dla kobiet

2) przy ciągnięciu 210N dla mężczyzn i 80N dla kobiet

W świetle nowych zmian nie dopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych – gorących, żrących albo w właściwościach szkodliwych dla zdrowia kiedy masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25kg dla mężczyzn oraz 10kg dla kobiet.

Podczas pracy przy pomocy wózka transportowego po terenie płaskim o twardej oaz gładkiej nawierzchni masa ładunku transportowanego łącznie z wózkiem nie może przekraczać:

LP

warunki przemieszczania

mężczyźni wózki 2-kołowe

mężczyźni wózki 3 i więcej-kołowe

kobiety wózki 2-kołowe

kobiety wózki 3 i więcej-kołowe

1

przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%

350kg

450kg

140kg

180kg

2

przemieszczanie po terenie o nachyleniu przekraczającym 5%

250kg

350kg

100kg

140kg

Jeżeli transportowany towar na wózku transportowany jest nie terenie nie równym lub nieutwardzonym dopuszczalna masa towaru wraz z wózkiem nie może przekraczać 60% wartości określonych powyżej.

Zgodnie z nowymi zmianami zabronione jest transportowanie ładunku na wózku po terenie o nachyleniu większym niż 8% na odległość większą niż 200m.

Masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym łącznie z masą wózka nie może przekraczać na jednego pracownika przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu:

1) nieprzkraczającym 2% – 600kg dla mężczyzn i 240kg dla kobiet

2) większym niż 2% – 450kg dla mężczyn i 180 dla kobiet

Masa ładunku przemieszczanego na taczce łącznie z jej masą nie może przekraczać:

1) przy terenie o pochyleniu nie przekraczającym 5% – 100kg dla mężczyzn i 40kg dla kobiet

2) przy terenie o pochyleniu większym niż 5% – 75kg dla mężczyzn i 30kg dla kobiet

Po trenie nie równym lub nie utwardzonym powyższe wartości mają być zmniejszone o 60%.

3 odpowiedzi do “Transport ręczny – nowe zmiany. Zmiana z dniem 1 maja 2017 rok.”

  1. Wiemy, że ręczne prace transportowe są wykonywane w wielu firmach produkcyjnych, tam gdzie konieczny jest ich załadunek, a nie mogą być wykonywane przez roboty. Dobry pracownik jest dzisiaj na miarę złota, aby więc aby utrzymać jak najlepszą załogę w firmie warto pomyśleć o systemach podciśnieniowych które odciążają pracowników i dzięki temu nie muszą tyle dźwigać podczas pracy. Zatem normy przenoszenia przedmiotów są zachowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *