Prawdziwe oblicze IBWR-ki…

Na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Infastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek opracować instrukcję bezpiecznego wykonania robót oraz zapoznać z jej treścią inne osoby. Każdy wykonawca przygotowując wspomniany dokument określa jakie będzie prowadził prace, jakie będą występowały podczas ich prowadzenia zagrożenia, oraz jakie środki profilaktyczne mają być podjęte celem zmniejszenia zagrożenia na jakie narażony jest pracownika. Wspomniany dokument przygotowywany jest przed przystąpieniem do wykonywania określonych czynności. Z jego treścią zapoznani mają być wszyscy pracownicy wykonujące określone pracy jakich zakres obejmuje treść dokumentu.

Czytaj dalej Prawdziwe oblicze IBWR-ki…

Kontr…ole

Moi drodzy. Dzisiaj może trochę kontrowersyjnie. Chciałem trochę poruszyć temat związany z prowadzeniem kontroli w zakładach pracy. Kontrole o jakich mowa z mocy obowiązujących przepisów są po to aby, mówiąc wprost dbać o zapewnienie spójności pomiędzy stanem obowiązującym w zakładzie pracy, a obowiązującymi przepisami.

Czytaj dalej Kontr…ole

Okulary korygujące wzrok dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. Czy pracownikowi zwrot zakupu przysługuje.

Witam Was bardzo serdecznie po okresie krótkiej przerwy wynikającej z braku mojej dyspozycji zawodowej. Obiecuję zrekompensować brak pojawiających się artykułów. Na początek bardzo ciekawy artykuł dotyczący możliwości otrzymania przez pracownika zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok. Nic nie byłoby w tym dziwnego gdyby nie fakt, że pracownik zatrudniony był na stanowisku robotniczym.

Czytaj dalej Okulary korygujące wzrok dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. Czy pracownikowi zwrot zakupu przysługuje.

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w orzecznictwa sądowego. 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 3 grudnia 2015 roku., IIIAPa 11/15, LEX nr 2062040 stwierdził, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:

  • wskazanie na zagrożenia występujące na stanowisku pracy
  • zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Czytaj dalej Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w orzecznictwa sądowego. 

W co wyposażyć pilarza. Jak wymagania są stawiane dla odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

Pod koniec kwietnia, dokładnie 24 kwietnia pisałem o wymaganiach jakie są stawiane w kontekście organizacji pracy pilarza. W ostatnim czasie podczas mojej aktywności zawodowej powstało sporo kontrowersji co do doboru stosowanej odzieży roboczej, ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania obowiązków zawodowych na stanowisku pilarza. W związku z tym postanowiłem się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami w tym zakresie.

Czytaj dalej W co wyposażyć pilarza. Jak wymagania są stawiane dla odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

Od dzisiaj zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.  Istotną różnicą jest fakt, że rozporządzenie odnosi się do kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, a jak do tej pory wszystkich kobiet.  Czytaj dalej

Stanowisko pracy pilarza. Jakie wymagania stawiane są w kontekście stosowanych środków ochrony indywidualnej.

Prace wykonywane podczas wycinki drzew, okrzesywania czy obcinania gałęzi jakie wykonują osoby zatrudnione na stanowisku pilarza generują dla niego samego wiele zagrożeń wynikających z obsługiwanej piły spalinowej jak i obrabianego drzewa.

Czytaj dalej Stanowisko pracy pilarza. Jakie wymagania stawiane są w kontekście stosowanych środków ochrony indywidualnej.

Koordynacja BHP. Zagadnienia związane z koordynacją BHP pracodawców. Wyzwania stojące przed Koordynatorem ds. BHP.

W XXI wieku często charakter pracy wymaga od pracodawców współpracy ze sobą. Wykonują oni często czynności w ramach jednego zakładu pracy, co wiąże się z uzupełnianiem się nawzajem w obowiązkach zawodowych jakie ich zespoły realizuję. Przykładem może być budownictwo, gdzie w zasadzie zawsze proces budowlany realizowany jest przez zespoły brygad wzajemnie się na placu budowy przenikające.

Taki stan rzeczy powoduje, że pracodawcy, których pracownicy wzajemnie wykonują w tym samym miejscu swoje obowiązki muszą ze sobą współpracować. Współpraca o jakiej mówię jest wypadkową zarówno prowadzonych czynności (technologia pracy), ale i również bezpieczeństwa pracy. Mimo, że proces pracy się różni to wspólny obszar pracy znacząco wpływa na ich wzajemne bezpieczeństwo. W związku z tym rozpatrując kwestie bezpieczeństwa musimy wziąć pod uwagę integralne przenikanie się zakresów pracy poszczególnych brygad. Uwzględnić ich wzajemne przenikanie się na terenie robót, czy w miejscu wykonywania pracy.

Czytaj dalej Koordynacja BHP. Zagadnienia związane z koordynacją BHP pracodawców. Wyzwania stojące przed Koordynatorem ds. BHP.