Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. II. Zagrożenia występujące w środowisku zawodowym. Klasyfikacja i po-dział czynników. Badania środowiska pracy.

W pierwszej części artykułu pisałem o odpowiedzialności pracodawcy w myśl Art. 207. §1 KP oraz Ryzyku Zawodowym. Zdefiniowaliśmy sobie pojęcie Ryzyka Zawodowego jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niepożądanego z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Skala prawdopodobieństwa określona została jako iloczyn ekspozycji pracownika oraz potencjalnego skutku na jego zdrowiu.

Czytaj dalej Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. II. Zagrożenia występujące w środowisku zawodowym. Klasyfikacja i po-dział czynników. Badania środowiska pracy.

Oświetlenie stanowiska pracy

Oświetlenie stanowiska pracy

Ostatnio będąc u jednego z inwestorów, zajmującego się wynajmem tzw. box-ów handlowych w pomieszczeniu pracy, w jednym z Centrów Handlowych poruszony został problem oświetlenia naturalnego, a w zasadzie jego braku w jednym z w/w box-ów. Mianowicie, jeden z potencjalnych najemców zwrócił się z zapytaniem do inwestora dlaczego nie ma dostępu do naturalnego oświetlenia w box-ie jakim jest zainteresowany. Padło gremialne pytanie, czy inwestor będzie w stanie takie oświetlenie zapewnić. Zostałem poproszony o zajęcie formalnego stanowiska w tej sprawie.

Czytaj dalej Oświetlenie stanowiska pracy

Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. I. Ryzyko Zawodowe

Ryzyko Zawodowe

Art. 207. § 1.  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w  art. 237 11 § 2.

Czym jest wobec tego odpowiedzialność pracodawcy? Co to znaczy dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika lub pracowników.

Czytaj dalej Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. I. Ryzyko Zawodowe