Stanowisko pracy pilarza. Jakie wymagania stawiane są w kontekście stosowanych środków ochrony indywidualnej.

Prace wykonywane podczas wycinki drzew, okrzesywania czy obcinania gałęzi jakie wykonują osoby zatrudnione na stanowisku pilarza generują dla niego samego wiele zagrożeń wynikających z obsługiwanej piły spalinowej jak i obrabianego drzewa.

Czytaj dalej Stanowisko pracy pilarza. Jakie wymagania stawiane są w kontekście stosowanych środków ochrony indywidualnej.

Koordynacja BHP. Zagadnienia związane z koordynacją BHP pracodawców. Wyzwania stojące przed Koordynatorem ds. BHP.

W XXI wieku często charakter pracy wymaga od pracodawców współpracy ze sobą. Wykonują oni często czynności w ramach jednego zakładu pracy, co wiąże się z uzupełnianiem się nawzajem w obowiązkach zawodowych jakie ich zespoły realizuję. Przykładem może być budownictwo, gdzie w zasadzie zawsze proces budowlany realizowany jest przez zespoły brygad wzajemnie się na placu budowy przenikające.

Taki stan rzeczy powoduje, że pracodawcy, których pracownicy wzajemnie wykonują w tym samym miejscu swoje obowiązki muszą ze sobą współpracować. Współpraca o jakiej mówię jest wypadkową zarówno prowadzonych czynności (technologia pracy), ale i również bezpieczeństwa pracy. Mimo, że proces pracy się różni to wspólny obszar pracy znacząco wpływa na ich wzajemne bezpieczeństwo. W związku z tym rozpatrując kwestie bezpieczeństwa musimy wziąć pod uwagę integralne przenikanie się zakresów pracy poszczególnych brygad. Uwzględnić ich wzajemne przenikanie się na terenie robót, czy w miejscu wykonywania pracy.

Czytaj dalej Koordynacja BHP. Zagadnienia związane z koordynacją BHP pracodawców. Wyzwania stojące przed Koordynatorem ds. BHP.

Być dobrym szefem!

Grecki pisarz i historyk Plutarch mawiał:

„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.”

Jak rozumiemy słowa Pluracha? Co one znaczą? Otóż, Umysł każdego człowieka nie potrzebuje tylko wiedzy, wiadomości, oraz masy informacji. Dla Nas ważna jest motywacja, wpływ na inicjowanie działań. Czy słowa Plutarcha mają przełożenie na rolę współczesnego Szefa? Mają, gdyż skuteczne zarządzania Zespołem to pełne zaangażowanie kadry kierowniczej w procesy motywacyjne pracowników. I mówimy tutaj nie tylko o motywacji do samej pracy, ale motywacji również w kontekście kształtowania probezpiecznych postaw. Czytaj dalej Być dobrym szefem!

Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. II. Zagrożenia występujące w środowisku zawodowym. Klasyfikacja i po-dział czynników. Badania środowiska pracy.

W pierwszej części artykułu pisałem o odpowiedzialności pracodawcy w myśl Art. 207. §1 KP oraz Ryzyku Zawodowym. Zdefiniowaliśmy sobie pojęcie Ryzyka Zawodowego jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niepożądanego z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Skala prawdopodobieństwa określona została jako iloczyn ekspozycji pracownika oraz potencjalnego skutku na jego zdrowiu.

Czytaj dalej Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. II. Zagrożenia występujące w środowisku zawodowym. Klasyfikacja i po-dział czynników. Badania środowiska pracy.

Oświetlenie stanowiska pracy

Oświetlenie stanowiska pracy

Ostatnio będąc u jednego z inwestorów, zajmującego się wynajmem tzw. box-ów handlowych w pomieszczeniu pracy, w jednym z Centrów Handlowych poruszony został problem oświetlenia naturalnego, a w zasadzie jego braku w jednym z w/w box-ów. Mianowicie, jeden z potencjalnych najemców zwrócił się z zapytaniem do inwestora dlaczego nie ma dostępu do naturalnego oświetlenia w box-ie jakim jest zainteresowany. Padło gremialne pytanie, czy inwestor będzie w stanie takie oświetlenie zapewnić. Zostałem poproszony o zajęcie formalnego stanowiska w tej sprawie.

Czytaj dalej Oświetlenie stanowiska pracy

Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. I. Ryzyko Zawodowe

Ryzyko Zawodowe

Art. 207. § 1.  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w  art. 237 11 § 2.

Czym jest wobec tego odpowiedzialność pracodawcy? Co to znaczy dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika lub pracowników.

Czytaj dalej Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cz. I. Ryzyko Zawodowe

Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo pracy? – koniecznością czy misją firmy? Sam zdecyduj czym jest… ja postaram się w tym pomóc.

Bezpieczeństwo pracy to wymóg prawny, czy wartość ideologiczna? To jedno, czy drugie? A może jest to zarówno obowiązek jak i wartość ideowa? Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo pracy? Dla Ciebie Pracodawco, oraz dla Ciebie Pracowniku.

To co tu znajdziesz jest nie tylko wiedzą prawną, ale również tym co dla mnie jest czymś więcej…tym czym jest ludzkie życie…tym dla czego warto żyć…jest moim przeżyciem, moim przemyśleniem. Jest wartością, która inspiruje, która napełnia każde serce radością…jest ludzkim życiem, uśmiechem najbliższych.

Czytaj dalej Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo pracy? – koniecznością czy misją firmy? Sam zdecyduj czym jest… ja postaram się w tym pomóc.

Jesteśmy tylko ludźmi – wartością najdroższą.

Nieść pomoc,

Chwałą jest mieć siłę, i uparcie dążyć wyznaczoną ścieżką. Być tam gdzie możesz pomagać sobie oraz innym. Wspierać ludzi i szczytne inicjatywy. Chodząc po kanonadach zawiłości życia dążyć do miejsc, do których mało kto się zapuszcza. Robić rzeczy, których mało kto się podejmie. Po co? Bo warto?

Czytaj dalej Jesteśmy tylko ludźmi – wartością najdroższą.