Transport ręczny – nowe zmiany. Zmiana z dniem 1 maja 2017 rok.

Od 1 maja 2017 roku zaczęła obowiązywać nowa zmiana Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. z 2017r nr 0 poz.854.

Do najważniejszych zmian jakie zostały wprowadzone w nowym akcie prawnym jest:

Maksymalnej wysokości ponoszonego wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym w tym podnoszeniem, przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać: dla kobiet 5000kJ, prze pracy dorywczej natomiast 20kJ/min. Dla mężczyzn natomiast 8400 kJ, przy pracy dorywczej 30kJ/min.

W obszarze ręcznego przemieszczania ładunków zmiany dotyczyły:

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

1)  dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

2)  dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

1)  dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,

2)  dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa ładunku nie może przekraczać:

1)  dla kobiet – 12 kg

2)  dla mężczyzn – 30 kg

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, gdzie kąt nachylenia nie przekracza 30stop., a wysokość przekracza 4 metry:

1)  dla kobiet – 12 kg

2)  dla mężczyzn – 30 kg

jeżeli natomiast kąt nachylenia przekracza 30stop.:

1)  dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

2)  dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża nie może przekraczać wartości:

1)  przy pchaniu – 300N dla mężczyzn i 120N dla kobiet

2)  przy ciągnięciu – 250N dla mężczyzn i 100N dla kobiet

Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń nie mogą przekraczać:

LP

Sposób  obsługi

mężczyźni praca stała

mężczyźni praca dorywcza

kobiety

praca stała

kobiety

praca dorywcza

1

obsługa oburęczna

120N

250N

50N

100N

2

obsługa jednoręczna

50N

120N

20N

50N

3

obsługa nożna

300N

500N

120N

200N

Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów okrągłych pod warunkiem zachowania wartości:

1) masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni nie może przekraczać 200kg na jednego mężczyznę i 80kg na jedną kobietę

2) masa ręcznie wtaczanych przedmiotów po pochylni nie może przekraczać 50kg na jednego mężczyzną i 20kg na jedną kobietę

Przenoszenie przedmiotów o długości przekraczającej 4m oraz o masie pow. 30kg dla mężczyzn i 20kg dla kobiet, powinno się odbywać zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przepadała masa nieprzekraczająca:

1) przy pracy stałej – 25kg dla mężczyzn i 10kg dla kobiet

2) przy pracy dorywczej – 42kg dla mężczyzn i 17kg dla kobiet

Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika do zapoczątkowania ruchu nie może przekraczać:

1) przy pchani 250N dla mężczyzn i 100N dla kobiet

2) przy ciągnięciu 210N dla mężczyzn i 80N dla kobiet

W świetle nowych zmian nie dopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych – gorących, żrących albo w właściwościach szkodliwych dla zdrowia kiedy masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25kg dla mężczyzn oraz 10kg dla kobiet.

Podczas pracy przy pomocy wózka transportowego po terenie płaskim o twardej oaz gładkiej nawierzchni masa ładunku transportowanego łącznie z wózkiem nie może przekraczać:

LP

warunki przemieszczania

mężczyźni wózki 2-kołowe

mężczyźni wózki 3 i więcej-kołowe

kobiety wózki 2-kołowe

kobiety wózki 3 i więcej-kołowe

1

przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%

350kg

450kg

140kg

180kg

2

przemieszczanie po terenie o nachyleniu przekraczającym 5%

250kg

350kg

100kg

140kg

Jeżeli transportowany towar na wózku transportowany jest nie terenie nie równym lub nieutwardzonym dopuszczalna masa towaru wraz z wózkiem nie może przekraczać 60% wartości określonych powyżej.

Zgodnie z nowymi zmianami zabronione jest transportowanie ładunku na wózku po terenie o nachyleniu większym niż 8% na odległość większą niż 200m.

Masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym łącznie z masą wózka nie może przekraczać na jednego pracownika przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu:

1) nieprzkraczającym 2% – 600kg dla mężczyzn i 240kg dla kobiet

2) większym niż 2% – 450kg dla mężczyn i 180 dla kobiet

Masa ładunku przemieszczanego na taczce łącznie z jej masą nie może przekraczać:

1) przy terenie o pochyleniu nie przekraczającym 5% – 100kg dla mężczyzn i 40kg dla kobiet

2) przy terenie o pochyleniu większym niż 5% – 75kg dla mężczyzn i 30kg dla kobiet

Po trenie nie równym lub nie utwardzonym powyższe wartości mają być zmniejszone o 60%.

3 odpowiedzi do “Transport ręczny – nowe zmiany. Zmiana z dniem 1 maja 2017 rok.”

  1. Wiemy, że ręczne prace transportowe są wykonywane w wielu firmach produkcyjnych, tam gdzie konieczny jest ich załadunek, a nie mogą być wykonywane przez roboty. Dobry pracownik jest dzisiaj na miarę złota, aby więc aby utrzymać jak najlepszą załogę w firmie warto pomyśleć o systemach podciśnieniowych które odciążają pracowników i dzięki temu nie muszą tyle dźwigać podczas pracy. Zatem normy przenoszenia przedmiotów są zachowane.

Pozostaw odpowiedź Agnieszka Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *