Czym jest stres, oraz jaki może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy cz. I

Kiedy rozpoczynałem swoją karierę zawodową w branży bhp, a zwłaszcza podczas odbywania studiów bhp „karmiony” byłem wiedzą, że bezpieczeństwo pracy opiera się na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy dla pracownika.

Co tzn. „zapewnienie bezpiecznych warunków pracy”? Otóż, wiąże się mówiąc wprost na podejmowaniu takich działań wskutek, których warunki pracy nie będą stwarzały niepotrzebnego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

Pracownik wykonując pracę poddawany jest wpływom różnego rodzaju czynnikom mającym istotne znaczenie na poziom jego bezpieczeństwa. Czynniki te pochodzą ze środowiska pracy. Ze środowiska oraz stosowanych w procesie technologicznych pracy maszyn i urządzeń.

Czynnikami pochodzącymi z otaczającej pracownika przestrzeni mogą to być np. hałas, oświetlenie czy mikroklimat (szerzej o czynnikach pochodzących ze środowiska pracy omówimy sobie w kolejnych postach).

Musimy pamiętać, że każdy z nas narażony jest podczas wykonywania pracy na zagrożenia wynikające z relacji pomiędzy jednostką a środowiskiem. Zwłaszcza relacji mającej istotny wpływ na siłę reakcji stresowej jaka może przyczynić się do powstania zdarzenia potencjalnie wypadkowego, czy doprowadzić do wypadku przy pracy.

Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej odbiera otaczającą nas przestrzeń zawodową. Dla każdego z nas z osobna różny wpływ ma relacja pomiędzy innymi pracownikami w pracy. Ta relacja ,może mieć duży wpływ na nasz odbiór pracy a tym samym podejmowanie działań lekkomyślnych czy wręcz nieracjonalnych.

To jak jesteśmy podatni na stres zależy w dużej mierze od nas samych. Dla jednych stres będzie miał wpływ deprymujący czy obniżający poziom samooceny, a dla innych będzie mobilizacją do lepszego działania.

Pamiętajmy, że wpływ na poziom stresu ma wpływ również działanie czynnika fizycznego jakim będzie np. hałas czy np. temperatura lub zapylenie.

Czym wobec tego jest stres?

Reakcję psychologiczną na stres możemy podzielić na 4 poziomy:

poziom poznawczy związany ze zrozumieniem bodźca zewnętrznego
poziom emocjonalny ściśle skorelowany z poziomem poznawczym z uwagi na ładunek emocjonalny towarzyszący procesowi poznawczemu
poziom behawioralny związany ze stanem emocjonalnym, gdzie podczas pozytywnego stanu emocjonalnego jesteśmy bardziej skłonni do działania
poziom motywacji związany ze znalezieniem równowagi pomiędzy nami, a otaczającą rzeczywistością

Narażenie pracownika ma duży wpływ na proces pracy. Powoduje, że poprzez narastającą reakcję stresową może dojść do obniżenia świadomości bezpiecznego wykonywania pracy.

Siła takiego działania związana jest z cechami osobowości. Czyli jak szybko i w jaki sposób potrafimy poradzić sobie ze stresem.

Stres może doprowadzić nie tylko do zachwiania poziomu bezpieczeństwa pracy. Wpływ może mieć również na efektywność pracy czy wzrost poziomu absencji. Stres wpływa na zwiększony odsetek wypadkowości. Długotrwały może doprowadzić nawet do wypalenia zawodowego.

Istotną rolę w radzeniu ze stresem w pracy pełni utrzymanie mądrego systemu zarządzania. Nie bagatelny wpływ ma w tym przypadku sposób prowadzenia nadzoru, przez osoby kierujące pracowniami. Istotnym jest aby osoba zajmująca stanowisko kierujące umiała wychwycić działania pracowników jakie mogą sugerować niewłaściwe zachowania. Tutaj ważna jest umiejętność obserwacji i analizy zachowań.

Pamiętajmy, narastający stres w zespole może nie tylko obniżyć bezpieczeństwo w pracy, ale może mieć realny wpływ na efektywność zespołu. Przekłada się to na wynik ekonomiczny firmy.

Zachęcam każdego z Was, już w tym momencie na kolejny artykuł z tej serii, gdzie omówimy proces Zarządzania, a przede wszystkim skupimy się na funkcji  Lidera w zespole w kontekście zarządzania ryzykiem w obszarze stresu. Cz. II już za dwa tygodnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *